Contingut d'Aprenentatge Primària
Observació de diferents situacions de marginació, discriminació, injustícia i violació de drets fonamentals en l'entorn proper
Objectiu eix

Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

Objectiu bloc

Conèixer els drets humans i els diferents mecanismes de defensa i reivindicació existents, per tal d'esdevenir persones capaces de rebutjar situacions de vulnerabilitat social i violació de drets.

Criteri d'avaluació

Observen diferents situacions de marginació, discriminació, injustícia i violació de drets fonamentals en l'entorn proper

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Drets Humans, participació i governança Drets Humans, participació i governança
Bloc
  • D El sistema de protecció dels Drets Humans
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Recomanacions pedagògiques
Joc de rol
Descripció de la tècnica didàctica

El joc de rol consisteix en fer que un o més alumnes representin una situació real segons els papers que amb anterioritat s’han assignat. D’aquesta forma els participants poden analitzar els seus comportaments i el dels seus companys ajudant-los a adquirir, desenvolupar i/o inhibir certes competències. Ajuda a l’alumnat a comprendre aquestes situacions reals que per no viscudes s’havien considerat com a inexplicables.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats