Contingut d'aprenentatge Primària
Percepció de les principals situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual.
Objectiu eix

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure els valors d’una ciutadania equitativa entre homes i dones, així com una actitud contrària a les situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual. 

Objectiu bloc

Conèixer els diferents models de feminitat i masculinitat existents en les societats plurals i les seves conseqüències a nivell social i històric.

Criteri d'avaluació

Identifiquen les principals situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual.

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Gènere i feminismes Gènere i feminismes
Bloc
  • G Masculinitats i feminitats
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Competències
  • Competència ciutadana Competència ciutadana
  • Competència en consciència i expressió culturals Competència en consciència i expressió culturals
Recomanacions pedagògiques
Joc de rol
Descripció de la tècnica didàctica

El joc de rol consisteix en fer que un o més alumnes representin una situació real segons els papers que amb anterioritat s’han assignat. D’aquesta forma els participants poden analitzar els seus comportaments i el dels seus companys ajudant-los a adquirir, desenvolupar i/o inhibir certes competències. Ajuda a l’alumnat a comprendre aquestes situacions reals que per no viscudes s’havien considerat com a inexplicables.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats