COMPARTIR PRÀCTIQUES D'EpJG

Pràctiques de Referència

 

La Guia també permet cercar i incorporar pràctiques d’EpJG realitzades per docents i ONG, per compartir-ne els aprenentatges i fer-ne difusió, amb la intenció que puguin servir de referència  per altres docents.  Això es pot fer a través de la secció de pràctiques de la Guia, un espai interactiu i autogestionat.

 

 

Podeu consultar també el Document de CRITERIS, amb més informació detallada de cadascun.