EL RESULTAT

ON HEM ARRIBAT?

El Model Curricular de Competències i Educació per al Desenvolupament

Hem dissenyat una proposta de Model Curricular que contribueix a construcció d'oportunitats d'aprenentatge per a la integració de propostes d'EpD a les etapes de primària i secundària amb perspectiva competencial.

Per a la construcció d’aquest model curricular hem identificat i definit els elements essencials que possibiliten el disseny i la planificació de totes aquelles accions i activitats educatives que pot dur a terme el professorat, en concret, i els diferents professionals de l’educació, en general, dins de l’àmbit de l’educació per al desenvolupament:

- Les finalitats educatives

- El marc conceptual: els sabers (conceptes, procediments, actituds)

- El marc didàctic - metodològic: les estratègies, tècniques didàctiques, criteris i instruments d'avaluació

- Els principis pedagògics

- Els pilars: complexitat, vinculació, adequació i contextualització

 

Del Model Curricular a la Guia de Competències i EpD

 

El Model curricular de Competències i EpD, es concreta  en una Guia d’orientacions pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament al currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques.

La Guia és una eina interactiva de consulta i col·laboració per a docents, educadores d’ONG, i persones relacionades amb el disseny d’activitats, materials i programes educatius orientats a les temàtiques de l’Educació per al Desenvolupament amb enfocament de Justícia Global.