Contingut d'Aprenentatge Primària
Presentació de diferents drets humans vinculats a la realitat propera de l'alumnat
Objectiu eix

Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

Objectiu bloc

Conèixer els drets humans i els diferents mecanismes de defensa i reivindicació existents, per tal d'esdevenir persones capaces de rebutjar situacions de vulnerabilitat social i violació de drets.

Criteri d'avaluació

S'informen sobre els diferents drets humans vinculats a la realitat propera de l'alumnat

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Drets Humans, participació i governança Drets Humans, participació i governança
Bloc
  • D El sistema de protecció dels Drets Humans
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Competències
  • Competència ciutadana Competència ciutadana
  • Competència en comunicació lingüística Competència en comunicació lingüística
Recomanacions pedagògiques
Cacera del tresor
Descripció de la tècnica didàctica

Una caçera del tresor és una tècnica didàctica molt senzilla de cerca guiada. En essència, una caçera del tresor és un full de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les que l’alumant busca les respostes. Al final s'acostuma incloure la gran pregunta, la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i, per tant, exigeix integrar i valorar allò après durant la cerca. Les caçeres del tresor són tècniques útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través de la Internet en particular.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Continguts vinculats