Contingut d'aprenentatge Primària
Identificació dels propis drets com a persones i com a membres de determinats col•lectius a partir d’aspectes propers (educació, salut, infància...)
Objectiu eix

Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Participar activament en la construcció de relacions de convivència interculturals inclusives, basades en el diàleg, l’equitat i el respecte de totes les persones i grups socials.

Criteri d'avaluació

Identifiquen els propis drets com a individus i com a membres de determinats col·lectius a partir d’aspectes propers a la seva realitat (educació, salut, infància...)

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Interculturalitat crítica Interculturalitat crítica
Bloc
  • I Models de convivència i inclusió social
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Recomanacions pedagògiques
Treball per projectes
Descripció de la tècnica didàctica

El treball per projectes és una proposta que pretén fomentar en l’alumnat un tipus d’aprenentatge diferent, centrat en les seves pròpies motivacions i interessos, on el propi alumnat es qüestiona un tema d’estudi, fa una cerca d’informació, reelabora i sistematitza aquesta informació obtinguda.  El propòsit central d’aquest tipus d’iniciatives és que l’alumnat aprengui a buscar, analitzar i ultilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que es planteja sobre una temàtica seleccionada a partir dels seus interessos.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Àmbit
  • Aula
  • Centre
Termini
  • Llarg termini (un curs escolar)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats