Continguts d'aprenentatge Secundària
Comprensió dels plantejaments pacifistes i noviolents des de la teoria (valors i arguments de pau) fins a la pràctica (alternatives de pau) (pau positiva)
Objectiu eix

L’alumnat ha de ser competent en eradicar totes les formes de violència i promoure la pau positiva mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau, i la posada en pràctica dels procediments de transformació creativa dels conflictes.

Objectiu bloc

L’alumnat ha de comprendre els plantejaments pacifistes teòrics i pràctics, mitjançant la posada en pràctica reflexiva d’estratègies noviolentes, amb l’objectiu de crear alternatives que tendeixin a la Cultura de Pau.

Criteri d'avaluació

Comprenen els plantejaments pacifistes i noviolents des de la teoria (valors i arguments de pau) fins a la pràctica (alternatives de pau) (pau positiva).

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Cultura de pau i noviolència Cultura de pau i noviolència
Bloc
  • P Models i propostes per aconseguir la cultura de pau
Etapa
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Cicle
  • Tercer i Quart d'ESO
Recomanacions pedagògiques
Treball per projectes
Descripció de la tècnica didàctica

El treball per projectes és una proposta que pretén fomentar en l’alumnat un tipus d’aprenentatge diferent, centrat en les seves pròpies motivacions i interessos, on el propi alumnat es qüestiona un tema d’estudi, fa una cerca d’informació, reelabora i sistematitza aquesta informació obtinguda.  El propòsit central d’aquest tipus d’iniciatives és que l’alumnat aprengui a buscar, analitzar i ultilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que es planteja sobre una temàtica seleccionada a partir dels seus interessos.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Àmbit
  • Aula
  • Centre
Termini
  • Llarg termini (un curs escolar)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats