Contingut d'aprenentatge Primària
Reconeixement de la necessitat de consensuar unes normes bàsiques per organitzar la convivència a l’aula i al centre
Objectiu eix

Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Participar activament en la construcció de relacions de convivència interculturals inclusives, basades en el diàleg, l’equitat i el respecte de totes les persones i grups socials.

Criteri d'avaluació

Reconeixen la necessitat de consensuar unes normes bàsiques per organitzar la convivència a l’aula i al centre

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Interculturalitat crítica Interculturalitat crítica
Bloc
  • I Models de convivència i inclusió social
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Recomanacions pedagògiques
Clarificació de valors
Descripció de la tècnica didàctica

La clarificació de valors pretén ajudar a l’alumnat a exercitar-se en el procés de valoració, afavorint el coneixement de la pròpia identitat. El seu propòsit és facilitar la presa de consciència dels valors, creences i les opcions vitals de cada persona.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats