Continguts d'aprenentatge Primària
Aplicació de les formes per promoure la pau en l’entorn proper (normes de convivència de centre, actitud personal d’estima, empatia, cooperació...)
Objectiu eix

L’alumnat ha de ser competent en frenar la violència directa i promoure la pau en l’entorn proper, mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau a l’aula o al centre, mitjançant habilitats que faciliten l’apoderament i la convivència.

Objectiu bloc

L’alumnat ha de conèixer formes de promoure la pau en l’entorn proper, mitjançant la valoració de la organització d’aula o de centre.

Criteri d'avaluació

Apliquen les formes per promoure la pau en l’entorn proper (normes de convivència de centre, actitud personal d’estima, empatia, cooperació...). 

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Cultura de pau i noviolència Cultura de pau i noviolència
Bloc
  • P Models i propostes per aconseguir la cultura de pau
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Mitjà Primària
Recomanacions pedagògiques
Treball per projectes
Descripció de la tècnica didàctica

El treball per projectes és una proposta que pretén fomentar en l’alumnat un tipus d’aprenentatge diferent, centrat en les seves pròpies motivacions i interessos, on el propi alumnat es qüestiona un tema d’estudi, fa una cerca d’informació, reelabora i sistematitza aquesta informació obtinguda.  El propòsit central d’aquest tipus d’iniciatives és que l’alumnat aprengui a buscar, analitzar i ultilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que es planteja sobre una temàtica seleccionada a partir dels seus interessos.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Àmbit
  • Aula
  • Centre
Termini
  • Llarg termini (un curs escolar)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats