Contingut d'Aprenentatge Secundària
Anàlisi crítica de les diferents vinculacions existents entre la protecció dels drets humans i la garantia de la pau, el desenvolupament i la democràcia
Objectiu eix

Ser persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció duna societat més justa i equitativa.

Objectiu bloc

Denunciar situacions de vulnerabilitat social i violació de drets, posant en pràctica formes de protecció dels drets humans i d'incidència a escala local i global.

Criteri d'avaluació

Analitzen críticament les diferents vinculacions existents entre la protecció dels drets humans i  la garantia de la pau, el desenvolupament i la democràcia 

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Drets Humans, participació i governança Drets Humans, participació i governança
Bloc
  • D El sistema de protecció dels Drets Humans
Etapa
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Cicle
  • Primer i Segon d'ESO
Competències
  • Competència ciutadana Competència ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Aprenentatge basat en problemes
Descripció de la tècnica didàctica

L'aprenentatge basat en problemes (APB) és una tècnica fonamentada en el constructivisme on l’alumnat és part activa en l’organització i resolució d’un problema plantejat pel professorat. Es parteix d’un conjunt d’activitats i propostes de treball entorn una situació, escenari o problema.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats