Contingut d'aprenentatge Primària
Introducció a les diferents eines, mecanismes i recursos de prevenció i protecció en situacions de discriminació i vulnerabilitat per motiu de gènere, sexe i opció afectivosexual
Objectiu eix

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure els valors d’una ciutadania equitativa entre homes i dones, així com una actitud contrària a les situacions de desigualtat, injustícia i discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual. 

Objectiu bloc

Desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i crítiques davant de les diferents situacions de discriminació per motiu de gènere, sexe i opció afectivosexual tant de l’àmbit escolar com de l’entorn proper.

Criteri d'avaluació

Identifiquen diferents eines, mecanismes i recursos de prevenció i protecció en situacions de discriminació.

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Gènere i feminismes Gènere i feminismes
Bloc
  • G Estereotips, prejudicis i discriminacions
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Recomanacions pedagògiques
Aprenentatge basat en problemes
Descripció de la tècnica didàctica

L'aprenentatge basat en problemes (APB) és una tècnica fonamentada en el constructivisme on l’alumnat és part activa en l’organització i resolució d’un problema plantejat pel professorat. Es parteix d’un conjunt d’activitats i propostes de treball entorn una situació, escenari o problema.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats