Tècniques didàctiques

Campanya de sensibilització

Descripció de la tècnica didàctica

La campanya de sensibilització és una proposta d'ampli abast que pretén, en primer lloc, despertar i activar la sensibilitat moral de les persones cap a un tema carregat de valors; en segon lloc, analitzar el tema en tota la seva profunditat; en tercer lloc, reflexionar sobre les accions que s'estan realitzat actualment; i finalment, motivar que es generin propostes diferents per generar un canvi i una millora de la situació actual. 

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
  • Estratègies d'interdependència positiva
  • Estratègies per a la transformació social i el desenvolupament comunitari
Termini
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
  • Llarg termini (un curs escolar)
Àmbit
  • Centre
  • Entorn
Instruments d'avaluació