Tècniques didàctiques

Clarificació de valors

Descripció de la tècnica didàctica

La clarificació de valors pretén ajudar a l’alumnat a exercitar-se en el procés de valoració, afavorint el coneixement de la pròpia identitat. El seu propòsit és facilitar la presa de consciència dels valors, creences i les opcions vitals de cada persona.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació