Tècniques didàctiques

Autobiografia

Descripció de la tècnica didàctica

L'autobiografia és una tècnica que combina la redacció personal de textos autobiogràfics amb la lectura i comentari de grup. La idea de poder compartir aquestes lectures ajuda a ser conscient dels diferents recorreguts vitals, segons els païs, geografia, estructura familiar, ètnia, cultura i religió.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació