Tècniques didàctiques

Diaris personals

Descripció de la tècnica didàctica

El diari personal és una tècnica que promou diferents aspectes en el seu procés de realització com estimular la creativitat, l’autonomia personal, l’autoestima i deixar constància de les tasques, activitats i exercicis realitzats tant a nivell individual com grupal. 

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Termini
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació