Tècniques didàctiques

Cacera del tresor

Descripció de la tècnica didàctica

Una caçera del tresor és una tècnica didàctica molt senzilla de cerca guiada. En essència, una caçera del tresor és un full de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les que l’alumant busca les respostes. Al final s'acostuma incloure la gran pregunta, la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i, per tant, exigeix integrar i valorar allò après durant la cerca. Les caçeres del tresor són tècniques útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través de la Internet en particular.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula