Pràctiques

Qui tinc davant?

Activitat adaptada a partir de l'activitat "Qui tinc darrere?" del Manual d'Eduació en Drets Humans "Petit Compass".

Va ser adaptada per 3 educadores (Begoña Carrera, Montse López i Núria Gómez) en el marc d'el projecte sobre Perspectiva de gènere i Interculturalitat anomenat "Ni uniformes ni etiquetes", de la Fundació Akwaba. L'activitat es troba en una tercera sessió dins de la primera fase del projecte on es dóna molta importància a l'ús del llenguatge i dels mitjans de comunicació com a creador de realitat.