Pràctiques

La (R)evolució dels electrodomèstics

David Campeny - membre del grup de treball EduglobaSTEM i professor de l’àmbit cientificotecnològic de l’Institut Bisbe Sivilla de Calella de la Costa.

Àngel Gallart - membre del grup de treball EduglobaSTEM,  professor de l’àmbit cientificotecnològic de l’Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró