Continguts d'aprenentatge Secundària
Denúncia del consum acrític, dels mecanismes de manipulació publicitaris i del malbaratament de bens i recursos
Objectiu eix
Comprometre's i responsabilitzar-se a favor de l'equitat per contribuir a la construcció d'una economia més justa a nivell local i global
Objectiu bloc

Responsabilitzar-se del procés personal i col·lectiu per a l'apoderament i la transformació dels processos i mecanismes que regulen les relacions econòmiques amb tal d'incorporar els valors de la solidaritat, justícia i equitat per a les persones i les comunitats

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Justícia econòmica i social Justícia econòmica i social
Bloc
  • E Rols i actituds personals cap a la sostenibilidad econòmica i social
Etapa
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Cicle
  • Tercer i Quart d'ESO
Recomanacions pedagògiques