Tècniques didàctiques

Webquest

Descripció de la tècnica didàctica

Una webquesta és una tècnica didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos de la xarxa. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. La seva estructura clàssica és la següent:

 

- Introducció

- Tasca

- Seqüència

- Recursos

- Avaluació.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
Àmbit
  • Aula