Tècniques didàctiques

Mediaquest

Descripció de la tècnica didàctica

La mediaquest  és una proposta educativa en web centrada en el domini de pràctiques representada per inputs audiovisuals que proposa tasques complexes a l’alumnat perquè desenvolupi capacitats crítiques cap a les informacions que rep i genera coneixement en forma de producte nou.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
Àmbit
  • Aula