Tècniques didàctiques

Dinàmiques de grup

Descripció de la tècnica didàctica

La dinàmica de grups posa la seva atenció en el comportament de les persones en un grup i es proposa aprofundir en els factors que augmenten l’eficiència d’un grup o que poden contribuir a resoldre els problemes dintre del grup. Així, doncs, les dinàmiques de grup són el conjunt de mitjans, instruments i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per desenvolupar la seva eficàcia, fer realitat les seves potencialitats, estimular l’acció i el funcionament del grup per aconseguir els propis objectius.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació