Contingut d'aprenentatge Primària
Presentació de diferents eines, mecanismes i recursos de prevenció i detecció de comportaments i/o de situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers les persones i grups per motiu del seu origen o pertinença i familiarització amb el seu ús a l’aula
Objectiu eix

Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Rebutjar actituds i comportaments tant propis com presents en l’entorn social i en els mitjans de comunicació que fomenten els estereotips, els prejudicis i les discriminacions per motius d’origen o pertinença.

Criteri d'avaluació

Observen diferents eines, mecanismes i recursos per detectar i prevenir comportaments i/o situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers les persones i grups per motiu del seu origen o pertinença i mostren petits avenços en la seva aplicació a l’aula

Tipus
  • Contingut de final d'etapa
Eix
  • Interculturalitat crítica Interculturalitat crítica
Bloc
  • I Estereotips, prejudicis i discriminacions
Etapa
  • Educació Primària Educació Primària
Cicle
  • Cicle Inicial Primària
Recomanacions pedagògiques
Dinàmiques de grup
Descripció de la tècnica didàctica

La dinàmica de grups posa la seva atenció en el comportament de les persones en un grup i es proposa aprofundir en els factors que augmenten l’eficiència d’un grup o que poden contribuir a resoldre els problemes dintre del grup. Així, doncs, les dinàmiques de grup són el conjunt de mitjans, instruments i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per desenvolupar la seva eficàcia, fer realitat les seves potencialitats, estimular l’acció i el funcionament del grup per aconseguir els propis objectius.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Àmbit
  • Aula
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Instruments d'avaluació
Continguts vinculats