Tècniques didàctiques

Coop-Coop

Descripció de la tècnica didàctica

Aquesta tècnica combina el treball en grup amb el treball individual per a la realització de tasques complexes i la presentació i avaluació de les mateixes davant del grup d’iguals i el professorat. L’alumnat decideix la temàtica a treballar i el pla de treball per solucionar la tasca i defensar la seva proposta de solució. La part fonamental de la tasca es fa en equip, però, hi ha una important contribució i responsabilitat individual tant en el procés com en el resultat. Dins de l'equip es treballa dividint el tema en subtemes que són desenvolupats per cadascun dels components, els quals després deuran aportar els seus coneixements a la resta del grup, de manera semblant a com es fa en el mètode del puzle. L'avaluació té lloc a tres nivells: coevaluació de la presentació en grup, coavaluació de les contribucions individuals al grup i avaluació del material produït pel grup.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'interdependència positiva
Termini
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
  • Llarg termini (un curs escolar)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació