Tècniques didàctiques

1-2-4

Descripció de la tècnica didàctica

Aquesta tècnica didàctica consisteix en organitzar equips de 4 persones per resoldre una o més preguntes que planteja el professorat. En cada equip, primer cada alumne (1) pensa quina és la resposta correcta a la pregunta. Seguidament, es col·loquen de dos en dos (2), intercanvien les seves respostes i les comenten. Finalment, en tercer lloc, tot l’equip (4), ha de decidir quina és la resposta més adequada a la pregunta o preguntes plantejades.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'interdependència positiva
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació