Contingut d'aprenentatge Secundària
Anàlisi crítica de les diferents identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals
Objectiu eix

 Promoure una ciutadania que potenciï l’equitat entre homes i dones i l’eliminació de tota mena de discriminació per qüestió de gènere, sexe i opció afectivasexual.

Objectiu bloc

Defensar la pluralitat d’identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals existents en les societats plurals, així com reflexionar críticament sobre les causes i les conseqüències de l’existència de les diferències i desigualtats socials per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual.

Criteri d'avaluació

Valoren la diversitat en identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals com a elements enriquidors de la societat.

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Gènere i feminismes Gènere i feminismes
Bloc
  • G Pluralitat d’identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals
Etapa
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Cicle
  • Primer i Segon d'ESO
Recomanacions pedagògiques
Continguts vinculats