Contingut d'aprenentatge Secundària
Reconeixement dels drets i deures individuals i col·lectius en qüestió de gènere.
Objectiu eix

 Promoure una ciutadania que potenciï l’equitat entre homes i dones i l’eliminació de tota mena de discriminació per qüestió de gènere, sexe i opció afectivasexual.

Objectiu bloc

Reflexionar críticament sobre els diferents models de masculinitat i feminitat existents en les societats plurals i les seves conseqüències a nivell social i històric per tal de construir de manera conscient i autònoma el seu propi model com a persona.

Criteri d'avaluació

Reconeixen els drets i deures individuals i col·lectius en qüestió de gènere.

Tipus
  • Contingut específic
Eix
  • Gènere i feminismes Gènere i feminismes
Bloc
  • G Masculinitats i feminitats
Etapa
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Cicle
  • Primer i Segon d'ESO
Recomanacions pedagògiques
Continguts vinculats