Tècniques didàctiques

Tutoria entre iguals

Descripció de la tècnica didàctica

La tutoria entre iguals és una tècnica en què l'alumnat forma parelles asimètriques: una assumeix el paper de tutor i l'altra de tutoritzada. Ambdues tenen un objectiu compartit: ensenyar i aprendre uns continguts d'aprenentatge a partir de la seva interacció. Les parelles poden formar-se per estudiants del mateix curs o per estudiants de cursos diferents. La tutoria entre igual és una tècnica que promou el rendiment acadèmic d'ambdues persones. També millora el desenvolupament de les habilitats socials, el sentit de la responsabilitat, l'autoestima i la satisfacció personal.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'interdependència positiva
Termini
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació