Tècniques didàctiques

Miniquest

Descripció de la tècnica didàctica

La miniquest és una tècnica didàctica (derivada de la webquest) orientada a la investigació en la qual la major part de la informació que s’ha usar està en la xarxa. És un model que preten rendibilitzar el temps dels estudiants, centra-se en el tractament de la informació més que en la seva cerca i reforçar els processos intel·lectuals en els nivells d’anàlisi, síntesi i avaluació. El seu plantejament és constructivista i, per tant, força a l’alumnat a transformar la informació en coneixement. Per altra banda, els seus possibles plantejaments de treball cooperatiu ajuden a l’alumnat a fomentar les seves habilitats dialògiques i socials.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies d'indagació i construcció conjunta del coneixement
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula