Pràctiques

Projecte Refugi

Institut Escola Sant Esteve. Castellar del Vallès: Olaya Juangran, Xavi Gual, Clara Sardà, Juan Rosa i Sonia Murcia.

Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universitat Autònoma de Barcelona