Pràctiques

La Gran Guerra

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). 

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).