Pràctiques

La Carta

Taller dissenyat originalment per Sara Carro, Alba Barbé i Carles Vidal, autors del llibre “La construcción de las identidades de género. Actividades para trabajar con jóvenes y adolescentes” 2014. Catarata, i desenvolupat posteriorment més amplament per Fil a l’agulla sccl.