Pràctiques

Incidència i sensibilització per la pau a través de les xarxes socials

IES El Til·ler, Lliga dels Drets dels Pobles i Escola de Cultura de Pau UAB