Pràctiques

Fem Eco al centre educatiu? Institut Eduard Fontserè

Aquesta pràctica ha estat dissenyada per la Fundació Akwaba, la dinàmica forma part d’un conjunt de 6 mòduls formatius adaptats per a primària i secundària nascuts de la campanya Fem Eco, que té com a objectiu la formació d'una ciutadania crítica i activa que generi propostes de transformació envers la discriminació i la vulneració dels drets humans i ambientals en clau ecofeminista. 

Les formacions del mòdul 6 són dinamitzades per talleristes d'Akwaba i Creart a l'Institut Eduard Fontserè, adreçada als grups de 3r d'ESO (A, B i C) i a l'equip docent.