Pràctiques

Els murs

Escola Martí i Pol  de St Feliu de Llobregat
Grup d’Educació per la Pau de l'Escola de Cultura de Pau UAB
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat