Pràctiques

Declaració d’identitat

Taller dissenyat per Fil a l’agulla sccl. a partir de tècniques de Teatre dels Oprimits i les Oprimides, d’Augusto Boal. Concretament una de les tècniques de l’Estètica dels Oprimits i Oprimides.

El taller ha nascut de diverses experiències en tallers de teatre i es pot adaptar a diferents contextos educatius i a diferents edats, però s’adapta a l’àmbit formal.