Pràctiques

Cercles de paraula a l'Escola-Institut Teide de Viladecans

Dissenya la pràctica l’orientadora del centre, el director del centre i les dues cotutores de 3r i 4t d' ESO.

L’orientadora del centre és qui va portar la dinàmica, el director va participar-hi,  i les tutores observaven i en algun cas participaven

 

Actors implicats:

Tot l’alumnat del grup classe, el director, les dues cotutores i l’orientadora del centre.