Pràctiques

Infants amb dieta vegetariana: la controvèrsia está servida

L’autoria d’aquesta pràctica pertany al grup de treball EduglobalSTEM (http://www.eduglobalstem.cat/).  Ha partit del document “Discrepància Benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit” elaborada per Caireta,M. i Barbeito, C., i ha estat enriquit amb aportacions d’altres professionals de l’educació en el marc del curs I EEE 2019 (Educar per la justícia global des de les assignatures cientificotecnològiques a l’educació secundària). Ha estat aplicada a l'Institut Can Mas de Ripollet